21. Utorak

PROGRAM

DAN 2 (21.04.2020.)
08:30 – 09:00 Registracija
09:00 – 09:15 Otvorenje kongresa
09:15 – 09:55 ETIKA / Predavanje
10:00 – 10:40 ANTI-KORUPCIJA / Predavanje
10:40 – 11:00 Pauza za kavu
11:00 – 11:40 RAZNO / Otvorene rasprave / Radionice / A1 i A2
11:45 – 12:25 RAZNO / Otvorene rasprave / Radionice / A1 i A2
12:30 – 13:10 RAZNO / Otvorene rasprave / Radionice / A1 i A2
13:10 – 14:00 Ručak
14:00 – 14:40 RIZICI / Predavanje
14:45 – 15:25 SPOLNO UZNEMIRAVANJE / Predavanje
15:30 – 16:10 TBD / Panel rasprava

19:30 – 21:00 Večera

* Program kongresa podložan je promjenama i ažurirat će se sve do održavanja kongresa

22. Srijeda

PROGRAM

DAN 3 (22.04.2020.)

09:00 – 09:40 ORGANIZACIJSKA KULTURA / Predavanje
09:45 – 10:25 PRIJAVA NEPRAVILNOSTI / Predavanje
10:25 – 10:45 Pauza za kavu
10:45 – 11:25 RAZNO / Otvorene rasprave / Radionice / A1 i A2
11:30 – 12:10 RAZNO / Otvorene rasprave / Radionice / A1 i A2
12:15 – 12:55 RAZNO / Otvorene rasprave / Radionice / A1 i A2
12:55 – 13:45 Ručak
13:45 – 14:25 LJUDSKI RESURS / Predavanje
14:30 – 15:10 LOKALNA SAMOUPRAVA / Predavanje
15:15 – 15:55 PROFESIONALNE VJEŠTINE / Studija slučaja

* Program kongresa podložan je promjenama i ažurirat će se sve do održavanja kongresa